Het Reuzenrad van Scheveningen

Spreker(s): Petra Zevenbergen en Yvette van Gastel
Workshopronde: 3
Max. aantal deelnemers: 25

Wat gebeurt er als een nieuwe onderneming opstart. Wat gebeurt rond de nieuwe onderneming?
Welke bedrijven zijn er betrokken en welke bedrijven worden beïnvloed door de nieuwe
onderneming. Kort gezegd: “Wie zijn de stakeholders?”. In de workshop worden twee manieren van lesgeven aangereikt.
De deelnemers aan deze workshop hebbend e rol van de leerlingen zoals ze straks ook in de les zitten. Er wordt uitgegaan van een plaatselijke situatie, in dit geval het Reuzenrad van Scheveningen, maar heel makkelijk toe te passen op je eigen lokale situatie. Deze micro benadering legt de basis voor een macro benadering.
Het doel van deze workshop is dat leerlingen, de deelnemers, ontdekken dat het makkelijker is een nieuwe onderneming op te starten als je weet wie je stakeholders zijn en als je weet hoe je deze stakeholders kunt betrekken.

Terug naar het agendapunt