Workshop over Sport en Economie

Spreker(s): Marjan Olfers
Workshopronde: 3
Max. aantal deelnemers: 25

Prof.mr. Marjan Olfers is hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit, Amsterdam.
En directeur/eigenaar van een tweetal bedrijven. Tevens vervult ze een aantal nevenfuncties in RvC, besturen en commissies. Zij is auteur van enkele toonaangevende publicaties waaronder haar proefschrift: Sport en Mededingingsrecht

Terug naar het agendapunt