Sport en economie

Spreker(s): dr. Martin van Tuijl, universitair hoofddocent, Tilburg School of Economics and Management
Workshopronde: 2
Max. aantal deelnemers: 25

Het RAE en de selectie van spelers bij Oranje onder 17.
Schaarste kenmerkt de markt voor toptalent. Dit geldt uiteraard ook in de professionele
sport. Een optimaal functionerend selectiesysteem is daarom cruciaal. Het relatieve
leeftijdseffect (Relative Age Effect, RAE), ook bekend als het geboortemaanden-effect, staat
optimale selectie in de weg. In het onderwijs worden mensen vaak ingedeeld in klassen, op
basis van hun geboortedatum. Iets soortgelijks geldt voor jeugdige sporters. Een start- en een einddatum scheiden de klassen/categorieën. Het RAE betekent dat selectie vaak resulteert in oververtegenwoordiging van mensen die kort na de startdatum zijn geboren (‘vroeg-geborenen’). Op zestienjarige leeftijd komt een verschil van bijna 12 maanden op ongeveer zes procent neer. Een vroeg-geborene profiteert van een verder voortgeschreden cognitieve ontwikkeling en een dito fysieke ontwikkeling.
In zijn dissertatie ‘Economics of professional football’ (2018) heeft Lucas Besters statistisch
onderzoek gepresenteerd naar het RAE in de jeugdopleiding van een club in het betaalde
voetbal. Hij analyseert de potentiële strijdigheid van de belangen van de trainer-coaches van
de jeugdteams – succes op korte termijn –met het belang van de organisatie: optimale
selectie van talenten. In mijn bijdrage zal ik ingaan op de vraag of het RAE ook bij Oranje
onder-17 een rol speelt, aan de hand van eenvoudige statistische methoden. Dit onderzoek
zou inspiratie kunnen vormen voor leerlingen ten behoeve van een profielwerkstuk

Terug naar het agendapunt