Workshop Nieuwe leerweg (ppe)

Spreker(s): Ellen Hobbelt
Workshopronde: 3
Max. aantal deelnemers: 25

Hier ga ik dan ook vooral in op hoe wij op onze locatie van start zijn gegaan en welke opdrachten we nu hebben. Natuurlijk zal er gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.
Het vmbo wordt vanaf 2024 anders ingedeeld. De gl en tl worden vervangen door de nieuwe
leerweg. Het doel van de nieuwe leerweg is leerlingen optimaal voor te bereiden op doorstroom naar mbo-4 opleidingen of havo. Door in de nieuwe leerweg, door middel van een praktijkgericht programma, kennis te maken met de wereld van arbeid en beroep krijgen leerlingen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en op basis van ervaringen gefundeerde keuzes te maken. Uiteraard worden ze bij het maken van deze keuzes begeleid door middel van een LOB-programma, dat onderdeel is van het praktijkgerichte programma. Met het praktijkgerichte programma ontwikkelen leerlingen daarnaast algemene en praktische vaardigheden, als samenwerken, plannen, organiseren,
onderzoeken en presenteren, waarmee ze goed voorbereid worden op doorstroom naar een
opleiding op mbo-4-niveau of havo.
Een praktijkgericht programma maakt onlosmakelijk deel uit van de nieuwe leerweg. Alle leerlingen moeten een praktijkgericht programma volgen en afsluiten. Het praktijkgerichte programma is gericht op het uitvoeren van praktische en realistische opdrachten binnen en buiten de school. In alle gevallen is er betrokkenheid van buiten de school (bedrijfsleven, instellingen, overheden, vervolgonderwijs). Om deze opdrachten te verwerven moeten scholen die de nieuwe leerweg aanbieden in de regio samenwerken met het bedrijfsleven en het mbo. Een praktijkgericht programma is handelingsgericht beschreven. Leerlingen die onderwijs volgen op basis van een praktijkgericht programma voeren dus actief werkzaamheden en praktische opdrachten uit, ze ‘doen’.
Eind 2020 zijn er 136 pilot scholen van start gegaan met de pilot praktijkgerichte programma’s. Wij zijn 1 van deze pilotscholen. In deze pilot proberen wij, met onze leerlingen, één praktijkgericht programma uit. In ons geval economie en ondernemen. De volledige naam is Praktijk gericht Programma Economie & ondernemen (ppe). Wij worden gevraagd te reflecteren op de programma’s en suggesties voor verbetering aan te dragen.
De pilot is bedoeld om in de praktijk te onderzoeken wat werkt en wat niet, hoe de nieuwe leerweg en het praktijkgericht programma het beste ingericht kunnen worden en wat scholen en leerlingen nodig hebben. Gedurende de pilot kan de inhoud van de programma’s veranderen en kan ook het aantal programma’s veranderen.
Deze workshop wil ik dan geven m.b.v. een ppt met interactie

Terug naar het agendapunt