Day for Change als opdracht in het Praktijkgericht Programma van de Nieuwe Leerweg: Hoe dan?

Spreker(s): Day voor Change en Edgar Staal, docent van de Johan de Witt Scholengroep
Workshopronde: 2
Max. aantal deelnemers: 25

In de conceptexamenprogramma’s van het Praktijkgerichte Programma (PGP) voor Economie & Ondernemen en Dienstverlening & Producten spelen levensechte opdrachten voor externe opdrachtgevers een belangrijke rol. Day for Change werkt dit schooljaar met verschillende pilotscholen samen als externe opdrachtgever. Leerlingen gaan concreet aan de slag met duurzaam ondernemen en praktisch wereldburgerschap. Hoe werkt dat in de praktijk, hoe sluit het aan bij het conceptexamenprogramma en wat levert het op? In deze workshop bespreken we de eerste praktijk ervaring samen met onder andere economie

Terug naar het agendapunt