‘Lesgeven aan vmbo’

Spreker(s): Leonie Janssen en Joey Teekamp, Docent opleiders Hogeschool Windesheim
Workshopronde: 1
Max. aantal deelnemers: 25

In het beroepsgericht onderwijs moet de laatste jaren met veel ontwikkelingen
worden rekening gehouden. De rol van de leraar verandert van
kennisoverbrenger naar vormgever van een interactief leerproces om de
leerlingen optimaal voor te bereiden voor de beroepen van de toekomst en naar
ondersteuner/coach van dit leerproces. Deze veranderingen hebben gevolgen
voor het onderwijs en je eigen rol als docent economie.
Het doel van de vernieuwing is dat we onze leerlingen meer aanknopingspunten
willen bieden om in de veranderende samenleving te kunnen functioneren als
consument, producent.
Specifiek zou een les economie de volgende kenmerken kunnen hebben:

1. Actualiteit
2. Betekenisvol
3. Beroepsgericht
4. Activerend
5. Denkstappen/strategieën aanleren

In de workshop willen we samen aan het werk hoe we hier praktisch invulling aan
kunnen geven.

Terug naar het agendapunt