Werken met rubrics: de oplossing?

Spreker(s): Dr. Gerdineke van Silfhout, SLO, landelijk expertisecentrum leerplanontwikkeling
Workshopronde: 3
Max. aantal deelnemers: 25

Leerlingen die een eigen bedrijfje opzetten, een marketingonderzoek opzetten, een ondernemingsplan opstellen of een opdracht aannemen vanuit het bedrijfsleven… Stuk voor stuk activiteiten waar leerlingen (bedrijfs)economische kennis en vaardigheden ontwikkelen.
Hoe breng je die goed in kaart? Hoe weeg je die ten opzichte van elkaar en hoe evalueer je waar leerlingen staan als docent, begeleider van het profielwerkstuk en/of als mentor of coach?

Rubrics kunnen daarbij helpen. Ze maken de ontwikkeling van verschillende (sub)vaardigheden inzichtelijk. Maar ze kennen ook beperkingen. Deze workshop geeft je een beeld van hoe je rubrics effectief inzet, in welke vorm en op welke momenten van het leerproces. Werk je al met rubrics waar je trots op bent en/of vragen over hebt? Zorg dan dat je ze bij de hand hebt en (digitaal) kunt delen met de deelnemers.

Terug naar het agendapunt