Nieuwe Economie in het voortgezet onderwijs

Spreker(s): Maarten Nijman, directeur New Economy
Workshopronde: 3
Max. aantal deelnemers: 25

De universitaire studie economie gaat maar moeizaam mee met de tijd, stond in het NRC-artikel van 5 september 2021. Maar ook het economie curriculum van het voortgezet onderwijs sluit niet goed aan op de ontwikkelingen in de samenleving. Nieuwe begrippen als “circulaire economie”, “brede welvaart”, of “echte prijzen” worden in de huidige lesmethoden niet (uitgebreid) behandeld of zijn geen onderdeel van het examenprogramma. Jongeren hebben hier vragen over. Sterker, dit wordt hun toekomst.

In de workshop gaan we dieper in op de verandering van het economieonderwijs van binnenuit. Hoe kunnen we het kritisch denken over economie onder leerlingen bevorderen met een afgewogen debat over economische onderwerpen als waarde, groei en circulair. We zijn er niet op uit om de mainstream economie in kwaad daglicht stellen. We gaan met elkaar het gesprek aan over hoe we stappen kunnen zetten in het pluriform maken van het voortgezet onderwijs curriculum. En we kijken hoe dit past bij de recente ontwikkelingen in het academisch en hoger onderwijs. We kunnen ook voorbeelden geven uit de materialen die we samen met Day for Change hebben ontwikkeld en we delen de eerste ervaringen van die docenten met de deelnemers.

Terug naar het agendapunt