Circulaire economie

Spreker(s): Koos Wagensveld RA, Lector Financial Control. Centrum Meervoudige Waardecreatie HAN_University of Applied Sciences
Workshopronde: 1
Max. aantal deelnemers: 25

In de workshop wordt eerst kort stilgestaan bij de verschillende definities van en opvattingen over Circulaire economie. Vanuit een brede definitie van Circulaire economie wordt vervolgens het ‘zeskapitalenmodel’ besproken en met voorbeelden toegelicht, onder andere aan de hand van een recent ‘integrated’ jaarverslag. Hierbij wordt ook de relatie met de Brede Welvaartsmonitor gelegd. In het zeskapitalenmodel staat de organisatie centraal als gebruiker van zes soorten kapitalen (financieel, geproduceerd, intellectueel, menselijk, natuurlijk en sociaal & netwerk), waarbij ze waarde creëert, transformeert en vermindert op de korte, middellange en lange termijn. Dit model gaat uit van de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering die leiden tot waardecreatie: de strategie, risico’s en kansen, governance,
prestaties en vooruitzichten.
Essentieel is dat deze bedrijfsvoering gericht moet zijn op
positieve maatschappelijke impact van de organisatie ten behoeve van meerdere
belangenhouders en niet alleen gericht mag zijn op winst voor de aandeelhouders.
Tenslotte worden er twee korte cases besproken vanuit de bril van het zeskapitalenmodel:
circulaire matrassen en circulaire koptelefoons.

Terug naar het agendapunt