De Professor Peerprijs

Spreker(s): De drie prijswinnaars
Workshopronde: 3
Max. aantal deelnemers: 25

De drie prijswinnaars geven ieder een toelichting van 15 minuten op de les. Hieronder staan de teksten die zij hebben geschreven om de les onder de aandacht te brengen van de jury.

Simone Aendekerk, Teuneke Govaert, Marieke Span, Lisa van Vliet: introductieles gedragseconomie (vwo bovenbouw)
In de academische wereld verschuift de aandacht van traditionele economische theorieën naar onderzoek naar hoe mensen zich echt gedragen, ook wel gedragseconomie genoemd. Hoewel in het examenprogramma van het VO nog geen gedragseconomie voorkomt, wordt dit onderwerp bij economieopleidingen in het hoger onderwijs een steeds groter onderdeel. Wellicht is er echter geen ruimte voor een hele lessenreeks of is het lastig waar te beginnen als je het onderwerp gedragseconomie nog niet kent. Daarom hebben wij een les gemaakt als introductie van gedragseconomie, die laagdrempelig is voor leraar en leerling en die op zichzelf of als start van een lessenreeks gebruikt kan worden. Leerlingen maken kennis met de homo economicus, waar in veel (klassieke) economische modellen vanuit wordt gegaan. Hij is rationeel en streeft zijn eigen belang na, met als doel zijn eigen opbrengst te maximaliseren. Maar gedragen wij ons echt zo? Met behulp van experimenten als de dictator game komen we erachter of het gedrag van de leerlingen afwijkt van deze homo economicus en hoe dat komt. Ook ontdekken leerlingen hoe gedragseconomie in de praktijk wordt gebruikt. Zo heeft de overheid het keuzemodel van de Wet Orgaandonatie aangepast, wat een enorm effect heeft op het aantal donoren. Zou een homo economicus zich laten beïnvloeden door de presentatie van de keuze om wel of geen donor te worden? Ook probeert de bioscoop ons met een lokvogel meer popcorn te laten kopen. Hoe kunnen wij zorgen dat we daar niet meer intrappen?
Onze les is het eindproduct van een Lesson Study die heeft plaatsgevonden in de periode met online- en hybride onderwijs. Doordat de theorie, experimenten en praktijkvoorbeelden in LessonUp zijn verwerkt, kunnen leerlingen actief participeren en krijgt de leraar meteen feedback over de les en de leerlingen, ongeacht of zij thuis, op school of verspreid over meerdere locaties zitten.

Sytse Bekker: verzekeren (vmbo bovenbouw)
In deze inductieve les staan de begrippen verzekering, premie en polis centraal, zonder dat de leerlingen de begrippen kennen. De leerlingen zullen tijdens deze les op zoek gaan naar een oplossing voor een probleem welke ontstaat tijdens een spel. Het is de bedoeling dat de leerlingen op deze manier onbewust zelf een verzekering creëren, waardoor hun probleem wordt opgelost.

Jacobien van Dam: een digitale escape room (vwo leerjaar 6)
Dit schooljaar zijn we er allemaal mee geconfronteerd: digitaal lesgeven. Er zijn tal van mogelijkheden. Schermopnames, Edpuzzle video’s, lessen via Teams, noem maar op. Maar hoe kunnen we een digitale les nóg leuker maken? Een digitale Escape Room biedt uitkomst! Deze volledig digitale Escape Room voor VWO 6 over het domein Markt, kan zowel in de klas met laptops worden gedaan, of vanuit huis met een videoverbinding via Teams bijvoorbeeld. Leerlingen gaan in groepjes (of break-out rooms) aan de slag. Het enige wat ze nodig hebben is de link naar de Escape Room. Ze vallen meteen met hun neus in de boter: er is een hacker die al hun modulepunten dreigt te wissen van Magister. Er is maar één code die deze hacker buiten de deur kan houden en het is aan hen om deze code te achterhalen door de puzzels in de juiste volgorde op te lossen… Maar wat is eigenlijk de juiste volgorde? Spelenderwijs komen allerlei begrippen, grafieken, relaties en berekeningen uit het domein Markt aan bod. Leerlingen moeten grafieken aan beschrijvingen koppelen, waardoor er cijfer-letter combinaties ontstaan, die uiteindelijk tot een zin leiden: AANTAL AANBIEDERS MONOPOLIE. Aha! De eerste code is binnen! Dat is er namelijk slechts 1. Los van inhoudelijke uitdagingen, zijn sommige uitdagingen meer creatief, bijvoorbeeld door kleuren bij elkaar te zoeken. Of door het zien van een getal dat gedurende het maken van een puzzel ontstaat, bijvoorbeeld in een woordzoeker of in het samenvoegen van grafieken (zie afbeelding). Zo kan iedere leerling iets bijdragen, ook wie vakinhoudelijk wat minder sterk staat. Een leuke les, voor zowel leerling als docent, waar leerlingen enthousiast aan werken en vooral heel veel samenwerken, overleggen en discussiëren over de stof. Een ideale afsluiting van een lessenreeks of voorbereiding voor een (school)examen!

Terug naar het agendapunt