Sectiejaarvergadering Algemene economie

Spreker(s): Sectie AE
Workshopronde: 3
Max. aantal deelnemers: 50

We willen het zgn. formele deel van de bijeenkomst zo kort mogelijk houden om zoveel mogelijk, in een interactieve sessie, te kunnen stilstaan bij aan te brengen verbeteringen.
Het programma bevat de volgende onderdelen:

Een (meer) formeel deel:
• (her)verkiezing (nieuwe) sectiebestuursleden
• Terugblik op het jaar 2019
• Vooruitblik op het jaar 2020 (w.o. examenbesprekingen)
• Status syllabus havo economie

Een (meer) interactief deel:
Met elkaar aftasten / inventariseren waar en op welke wijze we (elkaar) toegevoegde waarde kunnen bieden (je kunt hierbij denken aan het uitwisselen/delen van kennis, werkvormen, lesideeën, kijken-door-een-economische-bril en andere hoe-doe-jij-dat-zaken).

Terug naar het agendapunt