Masterclass Energietransitie

Spreker(s): EBN
Workshopronde: 1
Max. aantal deelnemers: 30

“Inzicht in de energietransitie: urgentie en oplossingen”
In een interactieve workshop van 75 minuten maken de deelnemers kennis met de keuzes en de dilemma’s rondom klimaatverandering en de noodzaak om over te schakelen op hernieuwbare energie: waar hebben we het over, hoeveel tijd hebben we, hoe houden we het betaalbaar?

De workshop begint met een korte presentatie en plenair debat rond een aantal “eyeopeners” over ons huidige energiesysteem en de energietransitie.
Hierna gaan de deelnemers zelf aan de slag met de “klimaatklok”.
Terwijl de “klimaatklok” terug tikt maken de deelnemers in groepen opdrachten waarbij de levenscyclus-kosten van onze primaire energiebronnen berekend worden. Oplossen kan alleen als er voldoende wordt samengewerkt.
In deze escaperoom-achtige setting wordt het belang van samenwerking en de urgentie van de energietransitie aan den lijve ondervonden.

Met de resultaten van de berekeningen kunnen vervolgens de verschillende energiebronnen met elkaar worden vergeleken. Zo wordt inzichtelijk waarom de overschakeling naar duurzame energie zo ingewikkeld is. Vervolgens worden mogelijke financiële instrumenten om de energietransitie te versnellen (bv. subsidie en belasting) besproken.

De masterclass is vakoverstijgend en behandelt drie van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030" :
nr . 13 “klimaatactie” ,
nr. 7 “betaalbare en schone energie’ en
nr. 9 “Industrie, innovatie en infrastructuur”
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/

De workshop dient als kennismaking voor de deelnemers met de masterclass die door DAREL Education, in samenwerking met EBN en de Universiteit Utrecht, kosteloos aan het VO wordt aangeboden.

Energiebeheer Nederland (EBN) is 100 procent eigendom van de Nederlandse staat.
EBN onderschrijft het belang dat iedereen in Nederland een fundamentele basiskennis heeft over energie, van schoolgaande kinderen tot ouderen. Via het delen van EBN’s kennis van het Nederlandse energiesysteem levert zij hieraan een actieve bijdrage.

Terug naar het agendapunt