Voorbij het BBP naar brede welvaart

Spreker(s): Rutger Hoekstra
Workshopronde: 2
Max. aantal deelnemers: 30

De nadelen van het bbp zijn al decennia bekend en er zijn talloze alternatieven voorgesteld die brede welvaart, welzijn en duurzaamheid meten.
Toch zijn bijvoorbeeld de Human Development Index, de Genuine Progress Indicator of het Duurzaam Nationaal Inkomen niet zo invloedrijk als het bbp.
Waarom niet? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er wel gewichtige alternatieven ontstaan? Wat kunnen we leren van de opkomst van het bbp, en de groeiende invloed van economen, na WO II?

Rutger Hoekstra geeft inzicht in de methodologische diversiteit inclusief methoden uit de welvaartstheorie en de gedrags- en gelukseconomie. Hij geeft ook een overzicht van de internationale initiatieven van OESO, Wereldbank, Verenigde Naties (Sustainable Development Goals) en leidende landen zoals Nieuw-Zeeland. Daarnaast zal hij ingaan op de Monitor Brede Welvaart en de rol die deze vervult in de Nederlandse beleidsdiscussie. Deze workshop moet leiden tot en discussie over de rol van “brede welvaart” in het economieonderwijs.

Rutger Hoekstra is auteur van “Replacing GDP by 2030” dat uitkwam bij Cambridge University Press. Mathijs Bouman zei erover in het Financieele Dagblad “.. geen eter handboek op de markt.”. Rutger is eigenaar van consultancybureau MetricsForTheFuture.com en werkt o.a. voor de Wereldbank en de Verenigde Naties.

Rutger Hoekstra

Terug naar het agendapunt