Voorbereiden van jongeren op een (on)gelijke arbeidsmarkt

Spreker(s): Christoph Meng, senior onderzoeker bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt
Workshopronde: 2
Max. aantal deelnemers: 30

Na een aantal jaren met economisch zwaar weer is de Nederlandse arbeidsmarkt in de afgelopen jaren flink hersteld. Werkgevers in de techniek, zorg en het onderwijs zien hun vacatures lang openstaan of kunnen deze moeilijk vervullen. Aan de andere kant zien we verschillende groepen jongeren na afronden van hun opleiding nog steeds moeilijk aan werk te komen.

Hoe komt dat en wat kan het voortgezet onderwijs aan deze jongeren meegeven om een goede studiekeuze te maken en zich tijdens de verdere onderwijsloopbaan succesvol voor te bereiden op een arbeidsmarkt met (on)gelijke kansen.
Dit staat centraal tijdens deze workshop. We starten met de vraag wat de huidige stand van de arbeidsmarkt is, welke competenties van jongeren verwacht worden en welke opleidingen in de eerstvolgende jaren goede dan wel slechte arbeidsmarktkansen bieden. Naast de vraag welke rol de opleiding speelt bij de arbeidsmarktkansen staan we onder andere ook stil bij de rol en waarde die (extra-) curriculaire activiteiten kunnen hebben.
Tot slot staan we stil bij de vraag of de etnische afkomst van jongeren inderdaad, zoals vaak in de media te lezen valt, een beslissende factor is. Vinden jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond inderdaad moelijker werk en wat zijn de onderliggende factoren.

Christoph Meng is senior onderzoeker bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (https://roa.maastrichtuniversity.nl/c.meng). Zijn onderzoeken focussen zich vooral op de transitie van onderwijs naar arbeidsmarkt (alsmede van onderwijs naar vervolgonderwijs) en op vragen zoals de rol en waarde van competenties, ervaringen opgedaan tijdens het onderwijs alsmede persoonlijke kenmerken. Christoph Meng is regelmatig uitgenodigd als expert bij (internationale) organisaties zoals CEDEFOP, OECD, Europese Commissie en het Europees parlement.

Christoph Meng

Terug naar het agendapunt