Een gedifferentieerd onderwijsstelsel en gelijke kansen

Spreker(s): Mirjam Bakker, Tyas Prevoo en Karin Westerbeek van de Onderwijsraad
Workshopronde: 1
Max. aantal deelnemers: 30

Hoe voorkomen we dat selectie en plaatsing in het onderwijs gelijke kansen belemmeren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen met verschillende achtergronden elkaar blijven ontmoeten op school?

In het advies De stand van educatief Nederland houdt de Onderwijsraad het onderwijsstelsel tegen het licht en constateert dat de differentiatie in het stelsel is doorgeschoten.
Ook ziet de raad dat permanente educatie ontbreekt . daarom is een fundamentele bezinning nodig op de inrichting van ons onderwijsstelsel.

Tijdens deze interactieve lezing lichten beleidsadviseurs Mirjam Bakker, Tyas Prevoo en Karin Westerbeek van de Onderwijsraad de kern van het advies toe en verkent met de deelnemers aan deze workshop mogelijke aanpassingen aan het stelsel.

Onderwijsraad

Terug naar het agendapunt