Dilemma’s van economische statistiek in de 21e eeuw

Spreker(s): Daniel Muegge, hoogleraar politieke arithmetiek aan de Universiteit van Amsterdam
Workshopronde: 1
Max. aantal deelnemers: 30

Wat cijfers ons (en onze leerlingen) vertellen over de economie – en wat ze verzwijgen.
De 21e eeuw stelt economische statistiek voor belangrijke uitdagingen en dilemma’s. mondialisering, digitalisering en nieuwe werk- en consumptiepatronen veranderen economische dynamieken en hun beleving door burgers ingrijpend.
Traditionele statistiek vat deze trends maar met moeite. Daarnaast heeft economisch cijferwerk diep ingeslepen biases, bijvoorbeeld door zijn blindheid voor onbetaalde arbeid (voor, van vrouwen) en uitputting van natuurlijke bronnen.

Wat betekent deze politieke lading van economische cijfers voor het onderwijs? In hoeverre moet economische statistiek niet alleen hulpmiddel zijn in het onderwijs, maar op zichzelf onderwerp van reflectie en discussie in het onderwijs?

Deze workshop wordt verzorgd door Daniel Muegge, hoogleraar politieke arithmetiek aan de Universiteit van Amsterdam.
Daar leidt hij een onderzoeksproject over de politiek achter economische statistiek: www.fickleformulas.org

Daniel Muegge

Terug naar het agendapunt