Triple helix, samen mogelijk maken!

Spreker(s): Henk-Paul Hegeman
Workshopronde: 2
Max. aantal deelnemers: 30

Ondernemers, Onderwijs en Overheid (3 O’s) werken samen aan projecten in een eigen dynamiek en aanpak. Passend bij de lokale schaal met als voorbeeld de gemeente Rheden.
We pakken kansen voor regionale Triple Helix om op lokaal niveau samen iets moois te creëren!

VeluwezOOOm is het overkoepelende orgaan voor alle Helix activiteiten. In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en ondernemingsbewustzijn. VeluwezOOOM gaat in het kader van talentontwikkeling op zoek naar leerlingen en studenten die het in zich hebben om al tijdens hun opleiding stappen te zetten als Social-Entrepreneur en/of Entrepreneur.
Ondernemende leerlingen en studenten krijgen de kans om in beeld te komen bij onderneming, bedrijf, instituut en omwonenden. Hierdoor ontstaan nieuwe frisse contacten. In “VeluweZOOOm got Talent! haalt de deelnemende leerling en student het beste in zichzelf en bij anderen naar boven.

Onderdelen die aan bod komen: wat doen we als onderwijs al en wat nog niet; hoe kunnen we beginnen met bouwen vanuit onderwijs; welke activiteiten zijn er al op lokaal niveau; wie zorgt dat de triple helix leeft/gaat leven?; wie neemt het initiatief?

Deze workshop is interessant voor collega’s die nog niet zijn begonnen met de 3 O-samenwerking, maar hiervoor wel de eerste stappen willen zetten en degene die wel ermee bezig zijn maar het lastig vinden concreet te worden.
De workshop wordt verzorgd door Henk-Paul Hegeman.

Triple helix

Terug naar het agendapunt