Financiële geletterdheid van jongeren

Spreker(s): Aisa Amagir, lerarenopleider economie en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam
Workshopronde: 1
Max. aantal deelnemers: 30

In deze workshop zal Aisa Amagir, lerarenopleider economie en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam, ingaan op hoe je vmbo’ers kunt leren omgaan met geld.

“ 37% van de mbo-leerlingen van 18 jaar en ouder heeft schulden (NIBUD). Zorgelijk is dat bijna de helft dit niet als een probleem ervaart.”

Ze gaat specifiek in op de Latte Factor oftewel de Red Bull factor voor jongeren. Deze inzichten zijn gebaseerd op haar promotieonderzoek waarin ze onderzoek doet naar de effectiviteit van financiële educatie op de financiële geletterdheid van 15-jarigen.
Uit het onderzoek is gebleken dat financiële educatie niet alleen gericht moet zijn op kennis, maar ook op houding en gedrag. Houding en gedrag veranderen voornamelijk door gesprekken met ouders en peers.
Leren door te doen en ingaan op het dagelijks leven (life events) van een leerling is belangrijk. Je moet het niet hebben over hun pensioen, want dat is te ver weg.
Wat is voor de leerling belangrijk? Bijvoorbeeld betalen voor een studie of op kamers gaan wonen. Ook moeten leerlingen leren niet op korte termijn maar ook toekomst gericht leren te denken.

Terug naar het agendapunt