Bespreking uitkomsten SLO 2e monitorronde Bedrijfseconomie

Spreker(s): Marc den Elzen, leerplanontwikkelaar economische vakken bij de SLO
Workshopronde: 1
Max. aantal deelnemers: 30

Sinds de invoering van het nieuwe programma Bedrijfseconomie (havo/vwo) monitort SLO de ervaringen van docenten (en leerlingen).
Eind vorig jaar heeft een tweede monitorronde plaatsgevonden. Hoe wordt het nieuwe programma in de lespraktijk gerealiseerd? Wat zijn de verschillen in klas 4 en 5 en is de samenhang tussen de domeinen meer zichtbaar? Wat zijn de ervaringen van docenten en leerlingen?

Op deze vragen, de uitkomsten van de monitoring en andere vragen gaat Marc den Elzen, leerplanontwikkelaar economische vakken bij de SLO, graag het gesprek met de workshopdeelnemers aan.

SLO_Marc den Elzen

Terug naar het agendapunt