Personeelsbeleid: een leven lang arbeidsbegeleiding

Spreker(s): Joost Sablerolle
Workshopronde: 2
Max. aantal deelnemers: 30

Vandaag de dag hebben diverse groepen arbeidsmarktbegeleiding nodig. Of het nu om ouderen, jongen, arbeidsgehandicapten, allochtonen bijna iedereen heeft vandaag de dag ondersteuning nodig om toe te treden op de arbeidsmarkt.
Vroeger kon men de krant kopen zoeken naar advertenties en door het schrijven van een goede sollicitatiebrief kwam men er wel. De kans van slagen met deze methode vandaag de dag is Nihil.
Het gaat er nu niet meer om de diploma’s maar meer om de persoonlijkheid in relatie tot de kernwaardes van de organisatie. Dit laatste is cruciaal voor een goede match, de kenniskwalificatie kan ten allen tijden worden opgepakt en worden bijgeschoold.

De workshop wordt verzorgd door Joost Sablerolle, directeur eigenaar van Menea, één van de grootste onafhankelijke human resources adviesbureaus op het gebied van door- en uitstroom van personeel in Nederland.
Hij is zijn hele werkzame leven actief op de arbeidsmarktbegeleiding op het gebied van (in door en uitstroom) wat we vandaag de dag mobiliteit noemen. Van oorsprong een echte techneut, maar met talenten op het commerciële en relationele vlak.

Menea staat voor MENs En Arbeid, met als kernactiviteiten: organisatie advies, trainingen, coaching, re-integratie en outplacement. (https://www.menea.nl/)

Joost Sablerolle

Terug naar het agendapunt