Welvaart en surplus

Spreker(s): prof. dr. Bas Jacobs
Workshopronde: 2
Max. aantal deelnemers: 50

Presentatie door prof. dr. Bas Jacobs over het verband tussen het welvaartsbegrip in macro-economische zin (domein H van de ‘oude’ syllabus) en micro-economische zin (domein D van de ‘oude’ syllabus).
Hij zal aangeven hoe het welvaartsbegrip in de nieuwe syllabus wordt gebruikt en (aan de hand van een voorbeeld) ingaan op het verband tussenindividuele welvaart en maatschappelijke welvaart, consumenten- en producentensurplus, waarna er ruime gelegenheid is tot het stellen van vragen.

Voor een goede organisatie van deze workshop worden deelnemers verzocht eventuele vragen uiterlijk 1 maart a.s. te sturen naar sectieae@vecon.nl (met vermelding van de titel van de workshop).

Bas Jacobs

Terug naar het agendapunt