Leren en vakdidactiek in het vmbo

Spreker(s): Leonie Janssen en Etto Planting
Workshopronde: 1
Max. aantal deelnemers: 30

In het beroepsgericht onderwijs moet de laatste jaren met veel ontwikkelingen worden rekening gehouden. De rol van de leraar verandert van kennisoverbrenger naar vormgever van een interactief leerproces om de leerlingen optimaal voor te bereiden voor de beroepen van de toekomst en naar ondersteuner/coach van dit leerproces. Deze veranderingen hebben gevolgen voor het onderwijs.

Het doel van de vernieuwing is dat we onze leerlingen meer aanknopingspunten willen bieden om in de veranderende samenleving te kunnen functioneren als consument, producent.

Specifiek zou elke les economie de volgende kenmerken kunnen hebben:

  1. Actualiteit.
  2. Betekenisvol.
  3. Beroepsgericht
  4. Activerend
  5. Denkstappen/strategieën aanleren

In de workshop gaan we samen aan het werk om te ontdekken hoe we hier praktisch invulling aan geven.

Terug naar het agendapunt