Vakoverstijgend onderwijs: economie, techniek en maatschappij

Spreker(s): Tim Simonse
Workshopronde: 3
Max. aantal deelnemers: 50

Er wordt al jaren veel gepraat over vakoverstijgend onderwijs, maar welke kansen liggen er voor de economiedocent in de praktijk? Aan de hand van een praktisch voorbeeld van de lerarenopleiding, waarin aankomend docenten economie én maatschappijleer rondom de thema’s technologie, hogere denkvaardigheden, burgerschap en taalgericht vakonderwijs hebben samengewerkt, worden in deze workshop handvatten gegeven om hier ook in je eigen onderwijs mee aan de slag te gaan.
Met aandacht voor vakinhoudelijke ingangen om samen te werken rondom het thema ‘technologie’ en werkvormen om leerlingen aan te zetten tot analyse en oordeelsvorming. We proberen de valkuil te vermijden om opdrachten te ontwerpen waarbij je het als docent moet doen met een voorbeeldantwoord als ‘eigen mening leerling’, maar die toch verder gaat dan reproductiekennis.

Deze workshop wordt verzorgd door Tim Simonse, lerarenopleider algemene economie aan Fontys, Tilburg.

Terug naar het agendapunt