Triple Helix in de praktijk

Spreker(s): Henk-Paul Hegeman
Workshopronde: 3
Max. aantal deelnemers: 30

Lokaal en regionaal wordt de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid (de drie O’s) gericht op bijvoorbeeld economische ontwikkeling, afstemming van onderwijs en arbeidsmarkt en ondernemerschap steeds sterker.
Beroepsonderwijs (MBO/HBO) en middelbare scholen kunnen in die samenwerking een belangrijke rol spelen.

Henk-Paul Hegeman. MBO-docent en kwartiermaker ‘betrokken ondernemerschap binnen onderwijs’ van Triple Helix VeluwezOOOm vertelt over zijn ervaringen in de regio Rheden en over de manier waarop je als school of docent in je eigen regio of gemeente zo’n samenwerking mede kunt vormgeven.

Terug naar het agendapunt