Economische theorie en politieke praktijk van het Klimaatakkoord

Spreker(s): Bart Wesselink
Workshopronde: 2
Max. aantal deelnemers: 30

Het kabinet Rutte III heeft een ambitieus klimaatdoel. In 2030 moeten de broeikasgasemissies gehalveerd zijn ten opzichte van 1990. Om dat te realiseren zijn krachtige en effectieve instrumenten nodig, waarbij de vervuiler betaalt en de lasten eerlijk worden verdeeld tussen burgers en bedrijven.
Over de principes is iedereen het wel eens. Maar kan de polder wel een ambitieus Klimaatakkoord leveren? En wie regeert er eigenlijk in Den Haag?

Onderzoeker en adviseur Bart Wesselink zal tijdens deze workshop ingaan op de economische theorie en de politieke praktijk van het Klimaatakkoord.

Terug naar het agendapunt