Globalizeuren: het einde van de mondialisering?

Spreker(s): Peter van Bergeijk
Workshopronde: 2
Max. aantal deelnemers: 50

Globalisering en deglobalisering zijn historische processen die elkaar afwisselen. De opkomst van Trump, Brexit en anti-Europa denken zijn geen oorzaken maar symptomen van deze lange golf in de internationalisering van de economie.

In deze workshop zullen we ontdekken dat het nuttig is om deze transitie vanuit een lange-termijn-perspectief te analyseren en bekijken hoe het omslagpunt van globalisering naar deglobalisering zich voltrok in de Grote Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw en in de Grote Recessie waarin we nog steeds verkeren.

Peter van Bergeijk, hoogleraar internationale- en macro-economie aan het ISS-EUR, presenteert materiaal uit zijn net verschenen boek Deglobalisation 2.0: Trade and Openness during the Great Depression and the Great Recession dat een verklaring biedt voor deze fenomenen (waaronder de – marginale – kosten en baten van internationalisering, respectievelijk wereldleiderschap) en laat zowel de rationaliteit als de futiliteit zien van het beleid van de president van de Verenigde Staten.
Waar moet dat heen?

Terug naar het agendapunt