Syllabuscommissie havo economie

Spreker(s): Leden syllabuscommissie
Workshopronde: 2
Max. aantal deelnemers: 50

Begin 2019 publiceerde de syllabuscommissie havo economie haar rapport met voorstellen tot aanpassing van de huidige syllabus. Inmiddels is de veldraadpleging hierover gestart. Het rapport is een vervolg op het focusgroepenonderzoek ‘Ambitie en realiteit in het economieonderwijs’ (zie ook TEO 118(2)25-27 (maart 2018)).

Tijdens deze workshop praten leden van de syllabuscommissie je bij en kun je met hen in gesprek, discussie gaan

Terug naar het agendapunt