6 jul TEO 2020 nr 4

In plaats van de gebruikelijke eindexamenspecial komen in dit nummer 'Examenprogramma's in beeld en in discussie':

  • Arnoud Boot - Interview met Arnoud Boot over de invoering van het nieuwe programma Bedrijfseconomie: klik hier
  • Peter Voorend -  Syllabus economie vwo: Over het IS-MB-GA-model (en modellen in het algemeen).
  • Johan van der Leeden - Leren in en buiten de les: Praktijk gericht onderwijs op het vmbo.
  • Quincy Elvira, Jeffrey Bouwer en Fred Janssen - Bedrijfseconomie: De vakperspectieven van de bedrijfseconomie.

Extra:
Corona en de economie, een overzicht van verbanden en gevolgen (DNB-bijdrage): klik hier.

De andere artikelen kun je vinden in de inhoudsopgave.

Bekijk dit tijdschrift
Naar het tijdschriften overzicht