Stichting Our New Economy

De stichting Our New Economy (ONE) is een denktank die streeft naar een economie die goede levens voor alle mensen binnen de ecologische grenzen van de aarde realiseert. Dat vraagt om Nieuw Economisch denken: want economie is veel meer dan geld en groei. En dat nieuwe denken begint in het onderwijs, op alle niveaus.

ONE richt zich op het hervormen van het economie-onderwijs, van voortgezet tot en met wetenschappelijk onderwijs. Al op school en tijdens hun studie moeten jongeren leren om met een pluriforme blik naar de economie te kijken. Want er bestaan verschillende economische stromingen die elk vanuit een ander perspectief naar de economie kijken. Niet alleen vanuit de markt, maar ook vanuit de mens of de natuur.

Op dit moment gaan de economielessen op de middelbare school hoofdzakelijk over schaarste, de markt, het meten van welvaart aan de hand van het bbp en de balans van de Staat. De economie wordt onderwezen als een exacte wetenschap, met objectieve waarheden over de optimale situatie. Leerlingen horen weinig over economische stromingen die een andere kijk hebben op onderwerpen als geld, de markt, welvaart en welzijn. En dat terwijl onze samenleving wordt geconfronteerd met grote maatschappelijke problemen waarin ‘de economie’ een centrale rol speelt – als oorzaak maar ook als oplossing. We moeten met elkaar naar een duurzamere wereld die ook nog eens inclusief en sociaal is.

Gelukkig gaan veel jongeren al kritischer denken over de wereld – denk bijvoorbeeld aan de klimaatstakingen. Leerlingen hebben dus nieuwe inzichten en andere competenties nodig, ook op het gebied van economie-onderwijs. Daarom heeft ONE in samenwerking met Day for Change nu een serie lesbrieven ontwikkeld waarmee docenten op inspirerende en praktische wijze andere ideeën over de economie kunnen overdragen.

Kortingsregeling:

EconomielesOnze lesbrieven geven havo- en vwo-leerlingen op een inspirerende en leuke manier een bredere blik op economie. De lesbrieven zijn plug & play te gebruiken tijdens een lesuur in de vrije ruimte van het onderwijs. En beschikbaar via een handige online leeromgeving. Probeer de lesbrief ‘Wat is (van) waarde?’ gratis en ontdek hoe je jouw lessen snel en makkelijk kunt verrijken met ons online lesmateriaal.

Vecon Business School leden kunnen de code “vbsledenkorting” invoeren voor een korting van 25% op al deze materialen die ontwikkeld zijn door Our New Economy en Day for Change. Deze korting geldt voor alle lesbriefmaterialen op de website economieles.nu. De kortingscode kan ingevoerd worden in het afrekenproces.

Kijk voor meer informatie op economieles.nu en op https://ourneweconomy.nl/