Peerprijs 2023 - Genomineerden

Voor de Peerprijs 2023 zijn de werkstukken van 3 docenten/studenten genomineerd.

De drie deelnemende inzendingen die genomineerd zijn voor de Peerprijs 2023 worden in alfabetische volgorde van de achternaam aan u voorgesteld.

Anne van Hout: Kraak de code Bijeenkomsten organiseren (vmbo bovenbouw)
Deze les is onderdeel van een lessenreeks die focust op de profielmodule secretarieel. De lessenreeks is een kraak de code waarbij de leerlingen bij elke les, ook wel uitdaging genoemd, een letter voor de code van de computer kunnen verdienen. De leerlingen krijgen per uitdaging een werkboek dat bestaat uit missies. De laatste missie is een expertmissie. Hier wordt getest of de leerlingen de taken kunnen uitvoeren. Bij de expertmissie kunnen leerlingen een letter voor de code verdienen. De leerlingen gaan niet zelf werken in het werkboek. De docent heeft een PowerPointpresentatie. Dit is de rode draad tijdens de les. De docent geeft telkens via de PowerPointpresentatie aan, aan welke opdracht er wordt gewerkt.

Wim Maas: Make your Money: Een crypto simulatie (havo/vwo bovenbouw, hbo)
"Make your Money" is een simulatie waarin de leerlingen zelf een cryptomunt maken en de basiskenmerken van een blockchain nabootsen. Elke cryptomunt bestaat uit een netwerk van deelnemers onder wie consensus ontstaat over een gedeelde database van transacties. Dit bootsen de leerlingen spelenderwijs na.
Het materiaal bestaat uit printbaar leerlingmateriaal, een docentenhandleiding en een voorbeeld van een begeleidende powerpoint. De docent zal zelf kennis moeten hebben van het onderwerp en de werking van een blockchain moeten begrijpen en kunnen uitleggen. De materialen voorzien in het begeleiden van de simulatie, niet de kennisoverdracht of directe instructie die daar eventueel aan vooraf gaat.

Maarten Moolenaar: E&O secretarieel / frontoffice (vmbo bovenbouw)
De les is ter voorbereiding op het examen Economie en Ondernemen van de kaderberoepsgerichte leerweg. In deze les ga ik specifiek in op het onderdeel secretarieel en specifiek frontoffice met als uitgangspunt de syllabus. Ik wil met deze les een goede voorbereiding op het examen Economie en Ondernemen bereiken van de leerlingen. Zodat de leerlingen de leerstof zoals deze behandeld wordt in de lesboeken op een creatieve manier nogmaals als herhalingsstof krijgen. Hiervoor werk ik steeds met één opdracht waarbij de voorkennis van de leerlingen geactiveerd wordt en vervolgens één opdracht waarbij de leerlingen de kennis moeten gaan toepassen. De onderwerpen telefoongesprekken, voicemails en het ontvangen van gasten/klanten zal aanbod komen tijdens deze les. De examendoelen waaraan deze les is gekoppeld zijn te vinden in de docentenhandleiding. Bij iedere opdracht maak ik gebruik van een eigen filmpje om zo een praktijksituatie te kunnen nabootsen en in te spelen op de leefwereld van de leerlingen. De meeste leerlingen zullen voor dit vak immers ook al praktijkervaring hebben opgedaan gedurende een stage en kunnen het hierdoor goed plaatsen. Maar ook voor leerlingen die nog geen stage hebben gehad of een andere soort stage kunnen doormiddel van de filmpjes en opdrachten goed beslagen ten ijs komen op het examen.

Links naar het werk van de genomineerden

Let op: eerst inloggen als VECON-lid

Anne van Hout: Kraak de code Bijeenkomsten organiseren: klik hier
Wim Maas: Make your Money: Een crypto simulatie: klik hier
Maarten Moolenaar: E&O secretarieel / frontoffice: klik hier

Stemmen

Vanaf 15 mei 2023 tot en met 15 juni 2023 staat hieronder een link, waarmee gestemd kan worden.

Om te stemmen: niet beschikbaar