Peerprijs 2022 - Genomineerden

Voor de Peerprijs 2022 zijn de werkstukken van 8 docenten/studenten genomineerd.

De acht deelnemende inzendingen die genomineerd zijn voor de Peerprijs 2022 worden in alfabetische volgorde van de achternaam aan u voorgesteld.

Simone Aendekerk, Teuneke Govaert, Marieke Span, Lisa van Vliet: introductieles gedragseconomie (vwo bovenbouw)
In de academische wereld verschuift de aandacht van traditionele economische theorieën naar onderzoek naar hoe mensen zich echt gedragen, ook wel gedragseconomie genoemd. Hoewel in het examenprogramma van het VO nog geen gedragseconomie voorkomt, wordt dit onderwerp bij economieopleidingen in het hoger onderwijs een steeds groter onderdeel. Wellicht is er echter geen ruimte voor een hele lessenreeks of is het lastig waar te beginnen als je het onderwerp gedragseconomie nog niet kent. Daarom hebben wij een les gemaakt als introductie van gedragseconomie, die laagdrempelig is voor leraar en leerling en die op zichzelf of als start van een lessenreeks gebruikt kan worden.

Sytse Bekker: verzekeren (vmbo bovenbouw)
In deze inductieve les staan de begrippen verzekering, premie en polis centraal, zonder dat de leerlingen de begrippen kennen. De leerlingen zullen tijdens deze les op zoek gaan naar een oplossing voor een probleem welke ontstaat tijdens een spel. Het is de bedoeling dat de leerlingen op deze manier onbewust zelf een verzekering creëren, waardoor hun probleem wordt opgelost.

Dagmar te Boekhorst: de balans (vmbo BB, leerjaar 3)
De klas waaraan ik les gaf was een 3 vmbo-basis klas, waar ik merkte ik dat de leerlingen veel moeite hadden met de balans. Daarom heb ik een samenwerkend leren werkvorm gemaakt over de balans met de duur van één les.
De werkvorm heb ik opgebouwd in 7 rondes. Tijdens ronde 1 t/m 3 gaan de leerlingen aan de slag met een aantal moeilijke begrippen die met de balans te maken hebben. Dit doen ze volgens de samenwerkend leren werkvorm ‘check-in-duo’s’.

Jacobien van Dam: een digitale escape room (vwo leerjaar 6)
Deze volledig digitale Escape Room voor VWO 6 over het domein Markt, kan zowel in de klas met laptops worden gedaan, of vanuit huis met een videoverbinding via Teams bijvoorbeeld. Leerlingen gaan in groepjes (of break-out rooms) aan de slag. Het enige wat ze nodig hebben is de link naar de Escape Room. Ze vallen meteen met hun neus in de boter: er is een hacker die al hun modulepunten dreigt te wissen van Magister. Er is maar één code die deze hacker buiten de deur kan houden en het is aan hen om deze code te achterhalen door de puzzels in de juiste volgorde op te lossen

Sander Liket: asymmetrische informatie, risico-aversie en transactiekosten (vwo leerjaar 4)
Leerlingen ervaren hoe het is om te handelen bij asymmetrische informatie. Ze voelen hun eigen risico aversie en zullen merken dat doordat ze zich met transactiekosten geconfronteerd zien, ze niet zoveel deals kunnen sluiten als ze graag zouden zien.
Alles wat u als docent nodig heeft is een enkel Excel bestand, een paar dobbelstenen (of een digitale variant hiervan) en een zak chocolade pepernoten ter beloning aan het eind van het spel.
Iedere leerling krijgt een enkele worp met de dobbelsteen (of dobbelstenen) en daarna kunnen de leerlingen ‘aandelen’ in hun worp verkopen. Beide partijen kunnen hierbij winst maken die aan het eind in pepernoten zal worden uitbetaald. De leerling die zijn of haar klasgenoten meer kan laten betalen dan dat het aandeel waard is maakt echter nog meer winst, ten koste van de kopers. Aan het eind van de les is pas zekerheid over wie er te vertrouwen was en wie niet.

Maryam van der Meer – Wammes: kwartetspel voor marketing (vmbo en mbo)
Voor mijn lessen marketing heb ik een kwartetspel bedacht voor diverse VMBO/MBO opleidingen. Het onderwerp is marketing: wat koop je op de markt, met vraag en aanbod, en reclame (gebaseerd op de Pincode methode, wel aangevuld met 2 extra P’s ). De leerlingen gaat “laatjes” openzetten en ze maken spelenderwijs kennis met de begrippen. Van AH heb ik toestemming om de foto van de Bonuskaart te mogen gebruiken bij het onderwerp Promotie. Alle plaatjes zijn rechten vrij.

Janou Mighorst, Geert Versteeg, Steffie van Weert: financiële educatie (vmbo-GT leerjaar 3)
In deze opdracht staan drie lesvoorbereidingsformulieren en bijlagen. De korte lessenreeks van drie lessen is samengesteld op basis van een contextanalyse. Het leerarrangement bevat een complete docentenhandleiding en leerlingenmateriaal en hierbij hebben wij inzichtelijk gemaakt waarom voor deze opzet is gekozen op basis van (vak)didactische literatuur. De eerste les dingt mee naar de Peerprijs.

Larissa van der Oost: speltheorie (havo en vwo leerjaren bovenbouw)
Deze les is de eerste uit een serie van vier opgesteld met het doel om de leesvaardigheden met betrekking tot opgaven met een tekstbron bij leerlingen te verbeteren, vooral het selecteren van de relevante informatie in een tekstbron. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het didactische hulpmiddel ‘modeling’.

Links naar het werk van de genomineerden

Let op: eerst inloggen als VECON-lid

Simone Aendekerk, Teuneke Govaert, Marieke Span, Lisa van Vliet - Introductieles gedragseconomie: klik hier
Sytse Bekker - Verzekeren: klik hier
Dagmar te Boekhorst - De balans: klik hier
Jacobien van Dam - Een digitale escape room: klik hier
Sander Liket - Asymmetrische informatie, risico-aversie en transactiekosten: klik hier
Maryam van der Meer – Wammes - Kwartetspel voor marketing: klik hier
Janou Mighorst, Geert Versteeg, Steffie van Weert - Financiële educatie: klik hier
Larissa van der Oost - Speltheorie: klik hier

Stemmen

Vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 staat hieronder een link, waarmee gestemd kan worden.

Om te stemmen: Link verwijderd.