Day for Change – ondernemen & wereldburgerschap

Day for Change biedt scholen een uniek financieel educatieproject waarin wereldburgerschap, ondernemerschap én omgaan met geld aan de orde komen. Tijdens het project starten leerlingen met een microkrediet van Day for Change een eigen (duurzame) onderneming. De winst die zij maken komt ten goede aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Day for Change zet zich in voor een rechtvaardig economisch systeem. Goed voor mens, dier en de planeet. Met de Day for Change Actie ondernemen jongeren in Nederland met een microkrediet. Hun winst komt ten goede aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Zo snijdt het mes aan twee kanten

De Day for Change Actie

De Day for Change Actie is een mooie invulling van uw ondernemerschapsonderwijs als u op zoek bent naar meer dan alleen ondernemen. Day for Change wil uw leerlingen laten ervaren hoe ze meerwaarde kunnen creëren met hun product of dienst: niet alleen financiële waarde (winst), maar ook maatschappelijk/sociale en ecologische waarde!

Tijdens de Day for Change Actie worden jongeren zich bewust van de waarde van geld, zowel in hun eigen leven als in het leven van anderen. Naast bewustwording ontwikkelen ze hun sociale en ondernemende vaardigheden. Ze leren hoe ze een ondernemersplan moeten schrijven en presenteren en ze ervaren dat zij door hun ondernemerschap en creativiteit kunnen bijdragen aan een betere wereld.

Aansluiting bij kerndoelen en vakken

Het project sluit aan bij de kerndoelen van de verschillende domeinen, maar ook bij afzonderlijke vakken, zoals:

  • Economie
  • Bedrijfseconomie (M&O)
  • Mens & maatschappij
  • Aardrijkskunde

De actie is modulair opgebouwd, vakoverstijgend en flexibel inzetbaar. De verwachte tijdsinvestering bij deelname is minimaal drie dagen, maar bij voorkeur wordt de actie over een wat langere periode verspreid (meestal 6 tot 8 weken). Het is ook mogelijk de Day for Change Actie in te zetten tijdens een projectweek. In overleg kunnen we bekijken hoe het programma bij u op school het beste ingepast kan worden in het curriculum. Wij leveren maatwerk.

Kosten

Scholen in het voortgezet onderwijs betalen € 80,- inschrijfgeld (excl. verzendkosten).
Als VSB school ontvangt u 10 % korting op dit inschrijfgeld.
Voor dit bedrag ontvangt u een handleiding voor de docenten. In dit bedrag is eveneens de vergoeding opgenomen voor de administratiekosten met betrekking tot het microkrediet dat tijdens de actie beschikbaar wordt gesteld aan de school (€ 5,- microkrediet per deelnemende leerling).

De kosten voor het werkboek bedragen voor de digitale versie € 1,75 per werkboek. Geprint zijn de kosten € 2,- incl. verzendkosten per werkboek. In de digitale versie kunnen leerlingen de werkbladen digitaal invullen.

Website van Day for Change: klik hier

Gastles

Een medewerker van Day for Change kan, tegen vergoeding, langskomen voor het geven van een gastles over:

  • Microkrediet en Inclusive Finance
  • Ondernemen
  • Omgaan met geld

De kosten voor een gastles bedragen € 150,- per uur incl. reiskostenvergoeding. Elk extra lesuur dat op dezelfde dag aansluitend gegeven kan worden, kost € 50,-. Per gastles mogen maximaal 40 leerlingen tegelijkertijd deelnemen. Wij werken bij voorkeur met groepen van circa 25 leerlingen. Deze kosten zijn een richtlijn, we maken graag een offerte op maat.

Gedurende deelname aan de Day for Change Actie zijn wij telefonisch en per e-mail beschikbaar om ondersteuning te verlenen.