Peerprijs 2020 - Genomineerden

Voor de Peerprijs 2020 zijn de werkstukken van zes docenten/studenten genomineerd.

De zes deelnemende inzendingen die genomineerd zijn voor de Peerprijs 2020 zijn in willekeurige volgorde Bas Voet, Colin Hink, het groepje Evert Pegels en Sascha Vervloet en Quirine Vervloet, Jorden de Wit, Sander Liket en Theo Suppers. In alfabetische volgorde van de achternaam worden de inzendingen aan u voorgesteld.

Colin Hink - Het Fruithandelspel
Doel van het materiaal:
Zoveel mogelijk opbrengst halen door oogstvelden vol te leggen met planten.
Dit wordt gedaan door te ruilen met de plantkaartjes in het midden van de tafel.
Doel van het spel:
Zorgen dat leerlingen uit kunnen leggen welke invloed verandering in het aanbod heeft op de prijs en welke invloed prijsverandering heeft op de vraag vanuit de consument.
Het spel is een soort rollenspel waarin zij de rol als fruitboer aannemen.
Later wordt dit gekoppeld aan de consument die hun fruit koopt.

Sander Liket – Vertrouwensspel
Dit spel is bedoeld om leerlingen zelf de spanning te laten ervaren tussen kiezen voor het eigenbelang en het gezamenlijk belang van beide spelers.
Er kan worden ingegaan op manieren hoe deze keuze beïnvloed kan worden, en geprobeerd worden of dit inderdaad werkt.

Evert Pegels, Sascha Vervloet en Quirine Vervloet – 30 Seconds
“30 Seconds – economie editie” is een leuk gezelschapsspel waarbij het de bedoeling is dat 2 of meer teams namen en woorden gaan beschrijven zonder het daadwerkelijke woord of naam op het kaartje te gebruiken.
De andere spelers uit eigen team moeten deze woorden/namen raden om zo stappen te verdienen op het speelbord en als eerste de Finish te bereiken.
Elke ronde duurt 30 seconden en spelers mogen/kunnen maximaal 4 goede antwoorden geven.
Uiteraard is meedoen belangrijker dan winnen.

Theo Suppers – BCDE-scaperoom
De studenten werken met maximaal zes groepen in een klaslokaal aan vijf opdrachten.
Zodra een opdracht is afgerond kan een volgend kistje worden geopend.
Wie de vijfde opdracht succesvol en binnen de aangegeven tijd heeft afgerond vindt in het laatste kistje de laatste beloning.
Toepassen van Elementaire kennis bedrijfseconomie, Debiteuren- en Crediteurenbeheer en Engels.

Bas Voet – Escape the EU
In deze les gaat de VWO6-klas in groepjes aan de slag om te 'escapen' uit de EU (het klaslokaal).
In deze escape the classroom zijn vragen en onderwerpen gekozen uit de LWEO lesbrief ‘Wereldeconomie’ die in verband staan met mogelijke gevolgen van een harde of zachte Brexit.
Een leuke afsluiting waarin veel onderwerpen rondom welvaart en groei, GTST en internationale handel samenkomen.
De vragen in de puzzels zijn veelal gebaseerd op onderdelen uit oude examens HAVO en VWO economie. De eindpuzzels bevatten minder economisch inhoudelijke vragen om de vaart er in te houden. 

Jorden de Wit – De gemixte marketing les 
Deze lessenreeks van 2 lessen biedt de mogelijkheid om van het economisch concept ‘de marketingmix’ een leuke les te maken, waar leerlingen enthousiast van worden.
Het is een inductieve les waar aan het eind van de opdrachten (tijdens de debriefing) de kwartjes bij de leerlingen gaan vallen.
Een leuke afwisseling voor in het reguliere lesprogramma.  

Links naar het werk van de genomineerden

Let op: eerst inloggen als VECON-lid

Colin Hink - Het Fruithandelspel: klik hier
Sander Liket – Vertrouwensspel: klik hier
Evert Pegels, Sascha Vervloet en Quirine Vervloet – 30 Seconds: klik hier
Theo Suppers – BCDE-scaperoom: klik hier
Bas Voet – Escape the EU: klik hier
Jorden de Wit – De gemixte marketing les: klik hier

Stemmen

Er kan tot eind februari gestemd worden.

Om te stemmen: klik hier