Peerprijs 2019 - Genomineerden

Voor de Peerprijs 2019 zijn de werkstukken van vier docenten/studenten genomineerd.

De vier deelnemende inzendingen die genomineerd zijn voor de Peerprijs 2019 zijn in willekeurige volgorde Arres Huijgen, Nanda Ruigrok, Willemijn Lammers en Wilma Jansen. In alfabetische volgorde van de achternaam worden de inzendingen aan u voorgesteld.

Arres Huijgen - Jong en voorbereid
Jong en voorbereid van Arres gaat over het voorbereiden van jongeren op de financiële situatie waarin ze terechtkomen bij het volwassen worden. Een actueel thema voor veel doelgroepen. Toepasbaar op bovenbouw VMBO, maar ook in het MBO.
Aan de hand van Tom, een fictief karakter, worden relevante thema’s behandeld zoals verzekeren, op jezelf, loon, studeren en meer. Specifiek onderdeel uit de lessenserie dat belicht wordt is de les over het slim omgaan met geld. Deze les is echter niet los te beschouwen van de complete lessenserie.

Wilma Jansen – De inkomstenbelasting
De inzending van Wilma Jansen gaat over inkomstenbelasting en is bedoeld voor VMBO 4 –GTL. Maar is natuurlijk ook toepasbaar voor andere doelgroepen. In de lessenserie wordt het onderwerp inkomstenbelasting verdiept. De specifieke les die meedingt naar de prijs is de placemat uit les 6. Ook hier is deze les echter niet los te zien van het geheel. Een lessenserie met een duidelijke opbouw om degelijk voorbereid op het eindexamen VMBO op dit onderwerp te zijn.

Willemijn Lammers – Een MVO-scan
De MVO-scan is geschreven voor de bovenbouw van het HAVO/VWO. Het is een actueel thema en ook toepasbaar op andere doelgroepen. Deze opdracht is bedoeld als kennismaking met ondernemerschap én met duurzaamheid in de praktijk. Niks uit boeken leren. Gewoon analyseren in het echt. Centraal daarbij staat het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de zogenaamde ‘MVO-scan’ als instrument om een onderneming te analyseren. Vervolgens schrijven de leerlingen een advies hoe de onderneming hiermee verder kan gaan naar de toekomst. Maakt theorie rond duurzaamheid, externe effecten, MVO, bedrijfsvoering, organisatie, personeel en logistiek concreet.

Nanda Ruigrok – Janssen - Experiment ruilen
Het experiment ruilen is geschreven voor VMBO-T leerjaar 2 of 3. Met het experiment wil de docent bereiken dat de leerlingen ervaren hoe het is om door middel van directe ruil te komen tot een einddoel en vervolgens de koppeling kunnen maken naar de keuze voor indirecte ruil. Daarnaast kan de docent een link leggen naar schaarste en naar andere vaardigheden die gebruikt en geoefend worden tijdens het experiment, zoals communicatie, overleg en strategie.
Ervaringen van deze docent uit eerdere jaren heeft laten zien dat leerlingen het verschil tussen directe en indirecte ruil lastig vinden. Om het verschil duidelijker te maken, is gekozen voor een klassikaal experiment, waarin de leerlingen ervaren wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van directe ruil en vervolgens de koppeling kunnen maken naar de keuze voor indirecte ruil welke voor de leerlingen veel bekender is.

Links naar het werk van de genomineerden

Let op: eerst inloggen als VECON-lid

Arres Huijgen - Jong en voorbereid: klik hier
Wilma Jansen – De inkomstenbelasting: klik hier
Willemijn Lammers – Een MVO-scan: klik hier
Nanda Ruigrok – Janssen - Experiment ruilen: klik hier

Stemmen

Om te stemmen: klik hier