Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs in Nederland. Een beroepsvereniging die al sinds 1954 de belangen van de leden behartigt en de beoefening van het belastingrecht bevordert.

Het is een NOB-belang dat er in Nederland ook op termijn voldoende universitair opgeleide belastingadviseurs werkzaam zijn. Om over actuele informatie te beschikken laat de NOB daarom SEO Economisch Onderzoek (Universiteit van Amsterdam) regelmatig een analyse maken van de arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten.
Uit het SEO-rapport van juni 2015 blijkt dat die positie onverminderd gunstig is. Vrijwel alle fiscalisten op wo-niveau hebben anderhalf jaar na hun afstuderen een baan. Verreweg de meesten (65%) werken in de zakelijke dienstverlening (belastingadvieskantoren).

Op allerlei manieren probeert de NOB het beroep belastingadviseur in positieve zin onder de aandacht van studenten en scholieren te brengen.
Eén van de manieren om het beroep en de fiscale studie onder de aandacht van scholieren te brengen is door jonge NOB-leden een presentatie op een (hun) middelbare school te laten geven om daar leerlingen van 6 vwo en/of 6 gymnasium te informeren over hun vak en hun studie. Doel is om de belangstelling van scholieren in hun eindexamenjaar op te wekken voor het vak belastingadviseur en ze meer dan nu te laten kiezen voor de fiscale studie.

Meer info: http://www.nob.net/