SLO

SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Nergens in Nederland komt zoveel kennis over curriculum en curriculumontwikkeling samen.

SLO richt zich op het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Daarbinnen houden we ons met alle vakgebieden bezig. Als onafhankelijke kennisinstelling verlenen wij diensten aan tal van partijen in praktijk en beleid. Ook adviseren en ondersteunen wij de overheid. Bij curriculumontwikkeling is samenhang een sleutelwoord. In leerplannen moet verband zitten: zowel in de lengte (het een bouwt voort op het ander) als in de breedte (het ene onderwerp heeft raakvlakken met het andere). Landelijke kaders werken door op school en in de klas. Andersom is het belangrijk om ervaringen uit de praktijk mee te nemen in landelijk beleid. Daarom benaderen we curriculumvraagstukken altijd integraal.

Bij curriculumontwikkeling hoort informatie verstrekken, betrokkenheid creëren en deskundigheid bevorderen. SLO gebruikt hiervoor allerlei middelen en activiteiten, van nieuwsbrieven en sociale media tot conferenties en van online (vak)portalen tot scholingsbijeenkomsten. Leraren in de economisch-maatschappelijke vakken kunnen voor meer informatie onder andere terecht op:

  • www.mensmaatschappij.slo.nl : website met curriculuminformatie over mens- en maatschappijvakken, voor met name primair en voortgezet onderwijs.
  • www.leerplaninbeeld.slo.nl : website met informatie over o.a. doorlopende leerlijnen, kerndoelen en eindtermen, waarmee u uw eigen onderwijsprogramma kunt ontwerpen en/of controleren.
  • www.handreikingschoolexamens.slo.nl : website met handreikingen om het schoolexamenprogramma en de toetsing van schoolexamenonderdelen zelf vorm te geven , de handreikingen zijn per sector (vmbo en havo/vwo) weergegeven.