Voorwaarden HAVO/VWO

Voor certificering als VECON BUSINESS SCHOOL moet een havo/vwo-school voldoen aan een aantal voorwaarden.

Zowel in de tekst hieronder als in het aanvraagformulier zijn de voorwaarden te vinden.

De school:

  • Biedt het profiel Economie en Maatschappij aan.
  • Biedt het vak Bedrijfseconomie aan.
  • Geeft docenten tijd en ruimte voor onder andere het bezoeken van netwerkbijeenkomsten en deelnemen aan intervisie.

Voor alle leerlingen in de onderbouw:

  • Staat het vak economie apart op het rooster voor, in totaal, minimaal 2 wekelijkse lesuren; als de school werkt met leergebieden moet aangetoond worden dat er voldoende economie aan bod komt.
  • Staat in minimaal 1 project economie centraal.
  • Worden minimaal 3 extra onderdelen op het gebied van business/ondernemerschap aangeboden.

In de bovenbouw wordt leerlingen de mogelijkheid geboden om:

  • Minstens 7 punten verzamelen door extra modules te volgen of extra opdrachten te maken.

Leerlingen die in de bovenbouw voldoende extra's hebben gevolgd krijgen een individueel certificaat.