Voorwaarden VMBO

Voor certificering als VECON BUSINESS SCHOOL moet een vmbo of mavo school voldoen aan een aantal voorwaarden.

Zowel in de tekst hieronder als in het aanvraagformulier zijn deze voorwaarden te vinden.

De school:

 • Biedt het profiel economie (en ondernemen); horeca, bakkerij en recreatie of dienstverlening en producten aan.
 • Biedt alle leerlingen de kans om het VBS-certificaat te halen.
 • Geeft docenten tijd en ruimte voor onder andere het bezoeken van netwerkbijeenkomsten en deelnemen aan intervisie.

Voor alle leerlingen in de onderbouw:

 • Staat het vak economie apart op het rooster voor, in totaal, minimaal 2 wekelijkse lesuren; als de school werkt met leergebieden moet aangetoond worden dat er voldoende economie aan bod komt.
 • Staat in minimaal 1 project economie centraal.
 • Worden minimaal 3 extra onderdelen op het gebied van economie/business/ondernemerschap aangeboden.
 • Wordt leerlingen een oriëntatie aangeboden op de beroepssector economie.

Voor de bovenbouw gelden eisen per leerweg. Leerlingen die in de bovenbouw voldoen aan de normen voor de betreffende leerweg hebben recht op een individueel VBS-certificaat.

Bovenbouw in de leerweg vmbo-T of mavo

De school biedt leerlingen in de bovenbouw vmbo-t of mavo de mogelijkheid een individueel certificaat te behalen.

Leerlingen:

 • Volgen het vak economie.
 • Maken een profielwerkstuk met een economisch onderwerp (dit kan een gecombineerd onderwerp zijn met een andere beroepssector/profiel).
 • Verzamelen minstens 6 punten door extra modules te volgen of extra opdrachten te maken. waarvan ministens 1 opdracht m.b.t. ondernemen. (deze modules zijn geen onderdeel van het verplichte LOB programma).

Bovenbouw in de leerweg vmbo-G of vmbo TG

De school biedt leerlingen in de bovenbouw vmbo-G of -TG de mogelijkheid een individueel certificaat te behalen .

Leerlingen:

 • Volgen het vak AVO economie.
 • Volgen bij het beroepsgerichte deel het keuzevak ondernemerschap.
 • Maken een profielwerkstuk met een economisch onderwerp (dit kan een gecombineerd onderwerp zijn met een andere beroepssector/profiel).
 • Verzamelen minstens 6 punten te verzamelen door extra modules te volgen of extra opdrachten te maken waarvan minimaal 1 m.b.t. een organisatie en/of ondernemen (deze modules zijn geen onderdeel van de leerstof uit het beroepsgerichte programma of verplichte LOB programma).

Bovenbouw in de leerweg vmbo-KB of BB

De school biedt leerlingen in de bovenbouw vmbo-KB of -BB de mogelijkheid een individueel certificaat te behalen.

Leerlingen:

 • Volgen het AVO vak economie.
 • Volgen bij het beroepsgerichte vak het keuzevak ondernemerschap.
 • Verzamelen minstens 6 punten te verzamelen door extra modules te volgen of extra opdrachten te maken waarvan minimaal 1 m.b.t. een organisatie en/of ondernemen (deze modules zijn geen onderdeel van de leerstof uit het beroepsgerichte programma of verplichte LOB programma).