13 feb Vernieuwing examenprogramma economie vmbo

Momenteel wordt hard gewerkt aan het formuleren van nieuwe kerndoelen voor het PO en de onderbouw van het VO. In de komende weken wordt een start gemaakt met de vernieuwing van de eindtermen voor vmbo, havo en vwo van alle vakken die vallen onder M&M, dus ook voor economie. Je kunt betrokken zijn bij dit project. Het gaat dan om een plaats in de vakvernieuwingscommissie of in een subcommissie voor vmbo, in een klankbordgroep of in een meeleesgroep.

Grijp je kans en doe mee!
Mail je naam, school en telefoonnummer aan jeannethommel@planet.nl. Jeannet is de voorzitter van de Vecon en zal je, zodra meer bekend is, van informatie voorzien. Geef je zelf geen economie? Zoek dan even contact met je collega’s misschien willen zij graag meedoen.

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht