2 aug Vecon organiseert bezoeken aan Pilotscholen PGP E&O

De werkgroep Nieuwe Leerweg PGP E&O is geïnitieerd door de sectie VMBO van de Vecon en in eerste instantie hield de werkgroep zich bezig met ontwikkelingen rondom de Nieuwe Leerweg. De werkgroep onderhield contacten met het SLO, SPV en vertegenwoordigers van het ministerie die de Nieuwe Leerweg moesten gaan vormgeven. Inmiddels zijn er andere ontwikkelingen en houden we ons voornamelijk bezig met het PGP E&O.

Met ingang van september 2024 kunnen VMBO TL scholen starten met Praktijkgerichte Programma’s. Vanaf januari 2024 kunnen voorbereidende werkzaamheden voor scholen gaan starten en daarbij hoort ook een subsidie vanuit het ministerie.

De werkgroep heeft het plan opgevat om voor docenten van scholen die zich vast willen oriënteren op dat praktijkgerichte programma E&O bezoeken aan pilot scholen PGP E&O te organiseren.

In eerste instantie voor leden van de werkgroep, maar nu blijkt dat er zich vijf scholen hebben gemeld die docenten willen ontvangen, wil de werkgroep ook andere docenten in de gelegenheid stellen om aan zo’n bezoek deel te nemen.

Dus wil je graag eens kijken hoe andere VMBO TL scholen PGP E&O hebben vormgegeven meld je dan bij Joke Trappel, voorzitter van de werkgroep. Email: j.e.trappel@upcmail.nl

Om welke scholen gaat het:

Citadel College in Lent (Gld)
Fioretti College in Lisse (Z-H)
Het Rhedens in Dieren (Gld)
Kempenhorst College in Oirschot (N-Brabant)
ROC Tilburg in Tilburg (N-Brabant)

De bezoeken zijn in de laatste twee weken van september en begin oktober gepland.

Wil je deelnemen meld je dan aan via j.e.trappel@upcmail.nl met je voorkeur voor een plaats/plaatsen en/of een voorkeur voor een dag/dagen (ma, di wo, do, vr).
Wie het eerst komt het eerst maalt. Er is nu nog niet bekend hoeveel deelnemers de scholen per keer kunnen ontvangen.

Joke Trappel MEd

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht