20 jun PREPARING FOR THE FUTURE

Teaching economics for a sustainable world

Van 12 tot en met 14 oktober 2023 vindt op NHL Stenden in Leeuwarden de 24 ste conferentie voor
Europees Economische Onderwijs plaats, georganiseerd door de Assocation for European Economics
Education.
Dit is een bijzondere conferentie omdat de deelnemers (uit heel Europa) uit meerdere lagen van het
economische onderwijs komen. Ervaringen in deze lagen worden uitgewisseld middels lezingen,
presentaties en workshops, gegeven door deelnemers zelf. De voertaal van de conferentie is Engels.
Het hoofdthema van de 24 ste conferentie is duurzaamheid. Daarnaast zijn er nog 4 andere thema’s,
namelijk ondernemerschap en bedrijfseconomie, financiële zelfredzaamheid, alternatieve manieren
om les te geven en leraren opleiden.
In al deze thema’s zijn wij op zoek naar bijdragen. Kijk hiervoor op de website voor meer informatie.
Naast workshops, lezingen en presentaties biedt de conferentie ook veel mogelijkheden om met
elkaar in contact te komen. Zo is er een conferentiediner, activiteiten om Leeuwarden beter te leren
kennen en een pubquiz. Al deze activiteiten zijn inbegrepen bij de prijs van de conferentie: € 295 voor
drie dagen.
Meer informatie: www.economicseducation.eu

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht