6 jun Oplossing gepresenteerd voor basisvaardigheden rekenen

In het rapport De Staat van het Onderwijs constateert de inspectie opnieuw dat het niet goed gaat met de basisvaardigheden rekenen van onze leerlingen. Gelukkig werd op het congres van de onderwijsinspectie ook een oplossing gepresenteerd voor dit probleem. Een oplossing die op korte termijn resultaat kan opleveren en die voor alle VO-scholen gratis beschikbaar is.

Die kant-en-klare oplossing heet Vakoverstijgend Rekenen. In het kader van de Impuls Open Leermaterialen is hiervoor een effectieve aanpak van rekenen ontwikkeld die beschikbaar is via WikiWijs (https://maken.wikiwijs.nl/195629/Vakoverstijgend_Rekenen___3HV ). Op deze plek kunnen leerlingen oefenen voor verschillende vakken, maar er staat ook informatie voor docenten en schoolleiders. Zo kunnen scholen ondersteuning krijgen bij de implementatie van Vakoverstijgend Rekenen.

Vakoverstijgend Rekenen bestaat in de kern uit een aantal afspraken over de manier waarop binnen verschillende vakken omgegaan wordt met de basisvaardigheden rekenen. Centraal in deze aanpak staan afspraken over de manier waarop de verhoudingstabel gebruikt wordt. Tijdens de workshop op het congres waren deelnemers unaniem enthousiast over de voordelen die deze aanpak biedt, met name voor rekenzwakke leerlingen. Een demonstratie van de kracht van de verhoudingstabel staat in deze video: https://youtu.be/MCvMdH5PeCI.

Meer weten? Neem een kijkje op onze website: https://vo-rekenen.nl/

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht