6 mei Publicatie correctievoorschrift economie vwo 2023 drie dagen later

Dit jaar zal het correctievoorschrift van het centraal examen economie vwo drie dagen later beschikbaar zijn dan je normaal gewend bent. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) voert namelijk – na afstemming met Vecon – een testcorrectie uit.

De testcorrectie werkt als volgt: een groep van 24 docenten (werving heeft reeds plaatsgevonden) corrigeert na de afname van het centraal examen op dinsdag 16 mei een deel van het werk van hun leerlingen aan de hand van het dan nog voorlopig correctievoorschrift. Op woensdag 17 mei bespreken deze docenten het voorlopig correctievoorschrift en geven zij adviezen tot verbetering. De vakexperts van CvTE en Cito kunnen deze adviezen vervolgens gebruiken om aanscherpingen te doen aan het correctievoorschrift.
In verband met Hemelvaart wordt het correctievoorschrift drie dagen na afname van het examen openbaar gemaakt, te weten vrijdag 19 mei om 17.00 uur.
Hierbij is rekening gehouden met de inleverdata voor Wolf.

Het CvTE organiseert sinds 2017 testcorrecties. Deze worden zeer gewaardeerd door de deelnemende docenten en examenmakers.

Dit is een bericht van de AE-sectie, mede namens het CvTE opgesteld.

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht