12 feb Ook een pilotschool worden voor het vernieuwde programma Economie en Ondernemen?

Om zoveel mogelijk scholen de gelegenheid te bieden deel te nemen aan het nieuwe programma, kunnen scholen zich bij het ministerie van OCW aanmelden. Dit betekent dat scholen zich mogen inschrijven voor:
- cohort 2023-2025, waarbij leerlingen in klas 4 examen doen in het voorjaar 2025
- cohort 2023-2025, waarbij leerlingen in klas 3 examen doen in het voorjaar 2024. 

Aan DUO wordt het verzoek gedaan een vakcode te creëren voor E&O nieuwe stijl, zodat de scholen de leerlingen hiervoor kunnen inschrijven. Deze code zal geldig zijn vanaf augustus 2023. Deelname aan die nieuwe programma kent dezelfde voorwaarden als afgelopen jaar:
- De school ontvangt een ontheffing voor het huidige vak E&O.
- Deelname aan regiobijeenkomsten en/of landelijke bijeenkomsten, georganiseerd door het Platform E&O en/of SLO is verplicht.
- Scholen geven feedback op het examenprogramma en syllabus.
- Geen subsidie. 

Wanneer scholen willen deelnemen aan de volgende ronde met pilotscholen, stuur een e-mail naar dhr. Gerhard Koning van OCW: g.h.koning@minocw.nl, met vermelding van:
- Naam school
- Naam locatie/afdeling
- Adresgegevens school
- BRIN-nummer school/locatie
- Contactpersoon school/contactgegevens
- Examen in klas 4 (2025) of in klas 3 (2024)

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht