12 feb Veldraadpleging conceptsyllabus geactualiseerd examenprogramma Economie en Ondernemen

Het concept-examenprogramma en de conceptsyllabus zullen in het voorjaar van 2023 op basis van uw feedback aangepast worden naar het examenprogramma en syllabus voor de pilot (2024) en de syllabus voor het examenjaar 2025. Wij nodigen daarom de docenten beroepsgericht programma economie en ondernemen van zowel pilot als niet-pilotscholen uit om de enquête in te vullen! Het gaat om de toekomst van het beroepsgerichte programma e&o.
Ter overdenking vanuit het Platform vmbo Economie en Ondernemen:
- Lijkt het vernieuwde programma vmbo Economie en Ondernemen écht vernieuwend?
- Wat wilt u graag aanvullen/aanpassen?
- Lijkt het vernieuwde programma goed te organiseren, uit te voeren en af te ronden?
- Lijkt het vernieuwde programma beter/goed om mbo-vervolgopleidingen aan te sluiten?

Hieronder vindt u de link naar de enquête en naar de conceptsyllabus. De enquête is beschikbaar tot dinsdag 7 maart. Uw antwoorden blijven anoniem en zullen niet te herleiden zijn naar inviduele scholen of personen.

Enquête veldraadpleging conceptsyllabus e&o 2024
Conceptsyllabus vakvernieuwing economie & ondernemen

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht