9 jan College voor Toetsen en examens: vacatures vaststellingscommissie Economie en Ondernemen

Wilt u lid worden van de vaststellingscommissie?

Zoals bekend wordt het examenprogramma van het beroepsgerichte profielvak Economie en Ondernemen geactualiseerd. Op dit moment wordt bij het geactualiseerd examenprogramma een syllabus ontwikkeld. De syllabus vormt de basis voor het pilot-cspe 2024.

Het CvTE (College voor Toetsen en Examens) wil de vaststellingscommissie e&o uitbreiden met twee leden voor het vaststellen van het pilot-cspe. Deze leden zijn:
- bevoegd docent e&o,
- bekend met ontwikkelingen in het vmbo,
- bekend met ontwikkelingen in het vakgebied e&o in het bijzonder, en
- hebben affiniteit en ervaring met centrale examinering van het profielvak e&o.

Aanmelden voor de vaststellingscommissie Economie en Ondernemen kan tot 16 januari 2023. U kunt uw belangstelling, voorzien van een beknopte motivatie en uw CV, kenbaar maken door een e-mail te sturen aan het secretariaat van het platform Economie en Ondernemen: info@platformeconomie.nl. Vanuit de aanmeldingen draagt het Platform twee kandidaten voor aan het CvTE.

 Meer informatie op de website van het College voor Toetsen en Examens.

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht