9 jan Ontwikkelingen praktijkgericht programma

De minister heeft dinsdag 13 december, tijdens een 2 minuten debat, belangrijke mededelingen gedaan over het praktijkgerichte programma. Dit bericht is door het ministerie van OCW als volgt in het nieuws gebracht:
 
Vanaf schooljaar 2024-2025 mogen scholen het praktijkgericht programma aanbieden als erkend examenvak in het vrije deel van de gemengde en de theoretische leerweg. Dit gaf minister Wiersma in de Tweede Kamer aan tijdens het tweeminutendebat van 13 december 2022 over de praktijkgerichte programma’s.
De minister is enthousiast over de praktijkgerichte programma’s. Onder andere door de verhalen die hij hoort van vmbo-scholen over de praktijkgerichte programma’s. Als scholen dat willen, kunnen zij het praktijkgericht programma aanbieden vanaf schooljaar 2024-2025. Minister Wiersma zal de scholen later informeren over de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten die hiermee gepaard gaan. In het voorjaar van 2023 zal de minister daarnaast ingaan op de vraag welke programma’s als erkend vak mogen worden aangeboden. In de visiebrief over het beroepsonderwijs die hij in de eerste helft van 2023 naar de Tweede Kamer zal sturen, zal hij ingaan op een mogelijke verplichting van de praktijkgerichte programma’s.
Voor scholen die momenteel niet meedoen aan de pilot, betekent dit dat zij vanaf schooljaar 2024-2025 een praktijkgericht programma kunnen gaan aanbieden. Pilotscholen kunnen doorgaan met het aanbieden van het praktijkgericht programma na afloop van de pilot.
 
Er is nu dus helderheid: we kunnen verder met de ontwikkelingen van het PGP. Natuurlijk zijn er nog de nodige zaken te regelen. Zo noemt de minister zelf al de wijze van bekostiging. Ook gaat de ontwikkeling van de PGP’s door bij de pilotscholen. En hoe gaan de programma’s er in 2024 exact uitzien, welke programma’s zijn er dan, hoe zit het met de doorstroom naar de Havo, allemaal vragen die we in de komende maanden blijven stellen zodat we op tijd de antwoorden krijgen. 

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht