22 nov Ontwikkelingen nieuwe leerweg

Er is enige duidelijkheid over de nieuwe leerweg en het praktijkgerichte programma. De minister heeft een brief aan de tweede kamer geschreven als antwoord op vragen over de nieuwe leerweg.
 
Samenvattend kun je zeggen dat het traject van de nieuwe leerweg met het verplichte praktijkgerichte programma twee losse trajecten zijn. Daarover zijn door de minister nu twee zaken vastgesteld;

De nieuwe leerweg wordt niet ingevoerd in het schooljaar 2024-2025. De minister komt in de eerste helft van 2023 met een visiebrief waarin hij nader zal ingaan op zijn visie op de gemengde en theoretische leerweg.
Het pilottraject van de praktijkgerichte programma’s wordt vervolgd zoals gepland. De minister is hier positief over en wil met de praktijkgerichte programma’s doorgaan. De vraag hoe de praktijkgerichte programma’s een vervolg krijgen zal in de eerste helft van 2023 preciezer worden ingevuld.
 
In onze voorlichtingen aan de scholen hebben we al aangegeven dat de samenvoeging van de gemengde en de theoretische leerweg een stelstelwijziging is. Een dergelijke wetswijziging vraagt veel tijd. Omdat we de resultaten en ervaringen van de pilots nodig hebben om een goed advies te kunnen geven over de exacte invulling van het praktijkgerichte programma en mogelijk nog andere zaken die van belang zijn voor de invoering van de nieuwe leerweg, vinden we uitstel van deze stelselwijziging geen bezwaar. Er liggen nog veel vragen die vanuit de ervaringen in de pilots kunnen worden beantwoord.
 
Waar we blij mee zijn is de voortgang van de praktijkgerichte programma’s. Niet alleen voor de pilotscholen, maar ook voor de scholen die geen pilotschool zijn, maar die ondertussen wel hard aan het werk zijn om ook voor hun leerlingen het praktijkgerichte programma mogelijk te maken.
Er zijn nog veel praktische vragen die een antwoord moeten krijgen zodat ook andere scholen na 1 aug. 2024 het praktijkgerichte programma in kunnen voeren. Die vragen hebben we op een rij gezet en we zullen als Platform-TL ons inzetten om die vragen in de eerste helft van 2023 beantwoord te krijgen. We realiseren ons dat er dan slechts 1 schooljaar beschikbaar is om alles voor te bereiden voor de derdeklassers van 2024/2025. Laten we er samen voor zorgen dat dit lukt.

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht