31 okt Heb je ervaring in het (ondernemerschaps)onderwijs?

Neem dan even tijd om deze enquĂȘte in te vullen!

Dit betreft de tweede ronde van dit onderzoek, waarin we alle data van de eerste ronde gecategoriseerd hebben naar onderwerp. Het invullen van deze vragenlijst kost u ongeveer 20 minuten en bevat grotendeels uit gesloten vragen. De link naar de tweede ronde van dit onderzoek, kunt u hier vinden: https://hva.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5tJ2cwhejSfPdzw. De link naar de derde en laatste ronde van dit onderzoek, kunt u ongeveer 8 tot 10 weken later verwachten.

Wat gebeurt er met de gegevens die we in dit onderzoek verzamelen?
De onderzoeksgegevens die we in dit onderzoek verzamelen zijn alleen inzichtelijk voor ons onderzoeksteam, die bestaat uit mijn begeleiders en mij. De data zal alleen in geanonimiseerde en of geaggregeerde vorm worden gepubliceerd waardoor bevindingen nooit herleidbaar zullen zijn naar individuele scholen of docenten. De data wordt minimaal 10 jaar bewaard in een beveiligde omgeving.

Niet deelnemen aan het onderzoek heeft geen enkele gevolgen voor u. U kunt weigeren aan het onderzoek deel te nemen of uw deelname stopzetten zonder dat u om een reden op te geven. U hebt ook tot 7 dagen na uw deelname de tijd om u terug te trekken uw toestemming om uw antwoorden of gegevens te gebruiken in het onderzoek. Om uw toestemming in te trekken, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de onderzoeker (s.goksen@hva.nl). Wij willen u erop wijzen dat uw persoonlijke gegevens die tot het moment van intrekking zijn verzameld, nog door ons zullen worden gebruikt. Indien u dit niet wenst, heeft u het recht om verwijdering te verzoeken. Aan dit verzoek zal alleen gevolg worden gegeven als het onderzoek geen schade ondervindt van het verwijderen van uw gegevens.

Uiterlijk 12 maanden na afronding van het onderzoek kunt u een samenvatting van de onderzoeksresultaten krijgen. Als u dit wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar de onderzoeker (s.goksen@hva.nl).

Mocht u naar aanleiding van uw deelname aan dit onderzoek klachten of opmerkingen hebben over het verloop van het onderzoek en de daarbij behorende procedures, dan kunt u contact opnemen met Lucy Kerstens, e-mail: l.kerstens@hva.nl of een van de begeleiders van dit onderzoek. Eventuele klachten of opmerkingen zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

De begeleiders zijn:
Mw. dr. Ingrid Wakkee, lector Ondernemerschap HvA-breed. E-mail: i.a.m.wakkee@hva.nl
Dhr. Prof. Dr. Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht en Universiteit van Amsterdam. E-mail: w.groot@maastrichtuniversity.nl

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Sultan Göksen-Olgun, s.goksen@hva.nl, tel: 06-81727826.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hoop dat u tijd wilt vrijmaken om mee te doen met ons onderzoek.

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht