10 okt Bouwstenen voor een doorlopende leerroute

Als u een doorlopende leerroute wilt aanbieden, dan is een samenwerkingsovereenkomst nodig. In een samenwerkingsovereenkomst worden de afspraken tussen de vo- en mbo-scholen die samen een route aanbieden vastgelegd.
Daarnaast kunnen er aanvullende afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over inzet van personeel, over examinering en over financiën. Over deze verschillende onderwerpen zijn zogenaamde bouwstenen ontwikkeld. Deze helpen u bij het vormgeven van een doorlopende leerroute.
Zie voor meer informatie over 'bouwstenen': Bouwstenen - Sterk Beroepsonderwijs

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht